Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty  pracy, szkolenia, usługi urzędów pracy oraz o inne zagadnienia z zakresu rynku pracy. – wiedza taka zwiększa szanse, by znaleźć pracę bądź zmienić dotychczasową na lepszą.